Uitleg over: Stemmingsuitslagen
Gepubliceerd op 16 juni 2016

Wanneer dataspecialisten kijken naar wat er allemaal openbaar beschikbaar is aan parlementaire data, dan gaan de ogen glimmen en de ideeën borrelen op. Wij werken dan ook dagelijks aan doorontwikkeling van de Haagse Feiten applicatie. Per geven wij maand meerdere malen nieuwe of verbeterde data en functionaliteiten vrij aan onze gebruikers.

Ieder document, onafhankelijk vanuit welke bron het afkomstig is, wordt onderverdeeld in een categorie. Denk hierbij aan amendement, wetsvoorstel, nieuws en tweets. We hebben inmiddels zo’n twintig categorieën.

Voorbeeld Informatietype Haagse Feiten

Stemmingsuitslagen van de Tweede Kamer

Een categorie die recent in Haagse Feiten is opgenomen bevat de Stemmingsuitslagen van de Tweede Kamer. Het was een absoluut plezier om uit te dokteren hoe deze op een gebruikersvriendelijke manier beschikbaar te krijgen. Inmiddels zijn er 5.657 documenten met stemmingsuitslagen beschikbaar. Dit aantal groeit wekelijks.

In de applicatie kun je nu heel snel zien, over een langere periode heen, hoeveel moties, amendementen en stemmingen er geweest zijn en hoe die afgelopen zijn. Iedere stemming is door middel van een tabel inzichtelijk gemaakt. Hier zie je exact hoe iedere partij gestemd heeft.

Bijvoorbeeld de Joint Strike Fighter. In de periode 2008 2015 zijn hierover 22 keer stemmingen geweest over de JSF. Hierbij gaat het hoofdzakelijk om moties. Van alle stemmingen is er vier keer een afwijking te zien tussen een individueel partijlid en zijn partij. Daarnaast is er één keer per vergissing gestemd.

Stemmingsuitslagen Tweede kamer