Disclaimer

Deze website wordt beheerd door Political Inzights B.V., gevestigd te Almere. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Political Inzights B.V. kan niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de geboden informatie.Aan informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Political Inzights B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.

Political Inzights B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Political Inzights B.V. niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Op de verwerking van je persoonsgegevens is ons privacybeleid van toepassing.