Privacy

Dit zijn de meest recente documenten over ‘privacy’. Deze informatie wordt rechtstreeks opgehaald uit onze database met o.a. parlementaire informatie van de Eerste Kamer, Tweede Kamer, Rijksoverheid.nl en Officiële Bekendmakingen websites. De database wordt doorlopend geactualiseerd.

Hieronder de documenten die zijn gepubliceerd in 2017.

Documenten

 • Deze vergadering moet nog plaatsvinden Procedurevergadering Procedures en brievenProcedurevergadering: "Procedures en brieven" Veiligheid en Justitie 1 november 2017 | 14:30 - 16:00 Procedurevergadering [...]
  www.tweedekamer.nl
  01-11-2017 | Commissievergadering
 • Wob besluit afspraken met Welten De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 13 oktober 2017 naar aanleiding van een Wob verzoek informatie openbaar gemaakt over de afspraken met buitgewoon adviseur [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-10-2017 | Wob-verzoek
 • SEPTEMBER 2017 AANBESTEDEN WMO 2015 EN JEUGDWET EEN HANDREIKING 2 Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Samenvatting 7 Leeswijzer 14 DEEL A ONTWERP: HOE GEEFT U UW MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN JEUGDHULPVOORZIENINGEN [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-10-2017 | Bijlage
 • 1 Advies functionele en ICT-eisen radarfunctie Veilig Thuis Jan-Dirk Sprokkereef, 5 september 2017 1. Inleiding In 2016 zijn de ministeries van VWS en VenJ het programma ‘Aanscherping en verbetering [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-10-2017 | Bijlage
 • Vermogensdelicten binnen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap Een onderzoek naar de aard en omvang, de vervolgingsuitsluitingsgrond en civielrechtelijke alternatieven voor strafvervolging. Rapportage [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-10-2017 | Bijlage
 • Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam 020 – 5225 999 www.kantar.com Beroepsgeheim in de samenwerking tussen sociale en zorgprofessionals Resultaten van kwantitatief onderzoek onder verschillende groepen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-10-2017 | Bijlage
 • Heft in eigen hand Zorg en ondersteuning voor mensen met meervoudige problemen H eft in eigen han d Zorg en on dersteu n in g voor m en sen m et m eervou dige problem en RVS Heft in eigen hand Heft in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-10-2017 | Bijlage
 • Omgaan met beroepsgeheim en bescherming persoonsgegevens 1 Omgaan met beroepsgeheim en bescherming persoonsgegevens Achtergrondstudie bij het advies Heft in eigen hand. Zorg en ondersteuning voor mensen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-10-2017 | Bijlage

Deel deze pagina