Raadplegingen

Is er draagvlak voor een nieuwe wet, bijvoorbeeld de WOO, hoe verhouden de politieke partijen zich tot elkaar en waar ligt de onderhandelingsruimte?

Hoe goed kennen de leden van de Tweede Kamer de verschillende buitenlandse online casino’s? Wat vinden de Nederlandse raadsleden van het landelijke Asielzoekers beleid? Hoe staan de Groningse Statenleden tegenover de nieuwe Energiewet, vergeleken met Statenleden van andere provincies? Zo maar enkele vragen, waar je vanaf nu antwoord op kan krijgen.

Gebruikers van de informatiedienst Haagse Feiten kunnen vanaf nu op een laagdrempelige manier álle Nederlandse politici en topambtenaren, van wethouder tot Europarlementariër, om advies vragen door middel van een raadpleging. Haagse Feiten is hiervoor samen een strategische samenwerking aangegaan met Toponderzoek. Dit sluit uitstekend aan bij de ambities van Haagse Feiten en Toponderzoek, om de politiek inzichtelijk en bereikbaar te maken voor een breed publiek.

RaadplegingenAan tafel

Met een raadpleging wordt MET de beleidsmakers gesproken. Alsof ze als het ware aan tafel zitten, waarbij een ieder eenzelfde vraagstuk krijgt voorgelegd. Door actief ‘raad’ te vragen (dus niet alleen de WAT-vraag, maar vooral de HOE/WAAROM-vraag) ontstaat denkkracht. Een raadpleging gaat verder dan een draagvlakmeting; het zoekt naar de gewenste richting vanuit de beleidsmakers gegeven de situatie.

Meer informatie over raadplegingen

Nieuwsgierig naar de raadplegingen? Maak een gratis Basic-account aan.