Haagse Feiten sponsorde BVPA-congres
Gepubliceerd op 14 oktober 2016

Haagse Feiten sponsorde de deelsessie ‘De toekomst van lobbyregelgeving in Nederland’ tijdens het Nationaal Public Affairs Congres op 6 oktober 2016. Tijdens deze sessie werd er gediscussieerd over de lobbyregister aanpak van Oostenrijk en over de mogelijkheden die dit biedt voor Nederland. Er werd besproken welke rol de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) hierin zou kunnen vervullen.

BVPA-congres

BVPA-panel

In het panel zaten Peter Köpple, voorzitter Oostenrijkse public affairs vereniging, Rinus van Schendelen, hoogleraar politicologie Erasmus Universiteit Rotterdam en Anne Scheltema Beduin, directeur van Transparency International Nederland. De sessie werd voorgezeten door Danny Frietman, een onafhankelijk adviseur en ondernemer in het Enterprise Mobility domein.

Het thema van de dag was: “Transparantie: tipje van de sluier of dekmantel?”. Een onderwerp passend bij Haagse Feiten. Niet voor niets hanteren wij het motto Transparant Onpartijdig Onafhankelijk.

Zie het fotoverslag van deze dag.