Haags Feit: Zetelroof
Gepubliceerd op 1 juli 2016

Haags Feit - ZetelroofZetelroof, het is een term die al zo’n twintig jaar gebruikt wordt in de Haagse politiek. Ook in officiële Kamerstukken komt de term steeds meer voor. De eerste keer dat zetelroof haar weg vond in officiële stukken was in mei 1997, bij de behandeling van een aantal wetsvoorstellen die met de wijziging van de Kieswet te maken hadden. Het was toenmalig SP-Kamerlid Poppe die de term zetelroof bij deze behandeling introduceerde richting mevrouw Nijpels-Hezemans van de Groep Nijpels, een afsplitsing van het Algemeen Ouderen Verbond (AOV). Dit feit blijkt uit data te vinden in de applicatie Haagse Feiten.

Afsplitsingen komen steeds vaker voor. Volgens een notitie van het Presidium, de dagelijkse leiding van de Tweede Kamer, over de afsplitsingen van parlementaire fracties, is het aantal afscheidingen sinds 2002 even groot als het aantal afsplitsingen in de periode tussen 1919 en 2001.

Het aantal afscheidingen bij de grote partijen komt veel minder voor dan bij kleine (nieuwe) partijen. Het overgrote deel van de afsplitsingen van de laatste 15 jaar wordt opgeëist door de LPF en de PVV. Van de grote partijen zijn de VVD en de PVDA de partijen die te maken hebben gehad met meerdere leden die zelf verder gegaan zijn. De enige die na een afsplitsing ook succesvol is doorgegaan is Geert Wilders.