Jouw eigen nieuwsbrief met Haagse Feiten
Gepubliceerd op 13 juli 2017

Met Haagse Feiten kun je heel effectief jouw eigen onderwerpen monitoren en daar actie op ondernemen. Vaak wil je jouw klanten, achterban of stakeholders ook gewoon informeren over lopende zaken, eventueel aangevuld met jouw duiding. We hebben dit nu zo makkelijk gemaakt, dat je het met minimale inspanning zelfs dagelijks kunt doen: de Haagse Feiten Nieuwsbrief, jouw onderwerpen, jouw duiding voor jouw publiek.

Het is heel simpel:

    1. Je stelt 1 of meer e-mailgroepen samen met daarin ontvangers;
    2. Je maakt de stijl van de nieuwsbrief met kleurstelling, voettekst en logo, je kunt per nieuwsbrief een andere stijl kiezen;
    3. Je maakt de nieuwsbrief aan en koppelt de e-mailgroepen en gewenste stijl;
    4. Je maakt secties aan in de nieuwsbrief, ieder met een apart aspect van de nieuwsbrief, zoals komende vergaderingen, binnengekomen antwoorden, relevante social media, etc.

De nieuwsbrief is nu klaar en nu kun je edities maken. Iedere editie wordt automatisch gevuld met nieuwe documenten. Minder relevante documenten kun je eenvoudig onderdrukken en je mag documenten voorzien van commentaar of duiding. Met een preview en testemail kun je zien of alles goed is en dan stuur je de nieuwsbrief uit naar de gekoppelde e-mailgroepen.

De nieuwsbrief heeft een inhoudsopgave en toont samenvattingen met eventuele duidingen van de geselecteerde documenten.

Nauwkeurig, snel en makkelijk jouw klanten, achterban of stakeholders op de hoogte met jouw nieuwsbrieven uit Haagse Feiten!