Effectief in moties
Gepubliceerd op 9 maart 2017

In deze blog onderzoek ik welke Kamerleden effectief moties aangenomen krijgen en welke Kamerleden beduidend minder scoren. We hebben nu in Haagse Feiten per Kamerlid vanaf 2008 een speciaal rapport dat visueel en interactief grafieken van alle stukken toont, inclusief stemmingsresultaten en mede-indieners. Met zo’n rapportage is het natuurlijk heel simpel om bijvoorbeeld te achterhalen welke Kamerleden veel voor elkaar krijgen in absolute aantallen, maar ook in relatieve.

screenshot Spelers

Ik heb de proef op de som genomen met onderstaande vraag.

Welk Kamerlid is het meest effectief in moties aangenomen te krijgen?

Criteria

Ik heb als criteria genomen dat de Kamerleden de hele kabinetsperiode in de kamer moeten hebben gezeten en daardoor dus een flink aantal moties moeten hebben ingediend. We hebben het hier dus over actieve Kamerleden die moties inbrengen.

Hierdoor vallen de regeringspartijen vrijwel meteen af (ze dienen weinig in en wanneer ze indienen, dan worden die vrijwel altijd aangenomen, maar dat is logisch). Een behoorlijk aantal Kamerleden van de PVV hebben weinig ingediend en doen dus niet mee in de statistieken en iemand als Dion Graus van de PVV is juist wel actief met moties en krijgt ook moties aangenomen. Verder beperkt ik me tot de periode Rutte II.

Visualisatie in Haagse Feiten

Om de spelers te selecteren die de meeste moties aangenomen hebben gekregen in Rutte II, selecteer je eenvoudig de gewenste waarden bij de facettenSubtype, (Moties) Kabinetsperiode (Rutte II) en Stemmingsresultaat (Aangenomen). De Kamerleden worden dan getoond op aflopend aantal. Let wel op dat de aantallen ook moties bevatten waar het Kamerlid ook mede-indiener bij geweest kan zijn. Voor het bepalen van de winnaars kijken we echter enkel naar moties die Kamerleden als indiener hebben ingebracht.

De winnaars

Als je gaat kijken naar wie dan veel aangenomen krijgt, dan zijn de absolute aantallen voor de aangenomen moties als volgt:

Top 5 aantal aangenomen moties

Als je dan gaat vergelijken met hoeveel moties er totaal zijn ingediend en het dan in procenten uitdrukt, dan is de lijst als volgt:

Percentage aangenomen moties

Interessant hoeveel D66ers daar tussen zitten!

Vera Bergkamp (D66)

Dit zijn natuurlijk interessante getallen, maar nog leuker is om de data te zien van de moties die het wel en niet haalden van zo’n Kamerlid. Dat kan met Haagse Feiten. Ik heb het voor Vera Bergkamp en Kees van der Staaij hieronder vast gedaan:

 1. Vera Bergkamp (D66)
  1. Aangenomen http://gohf.nl/DvhWHrXJp29cfa
  2. Verworpen http://gohf.nl/DvhW5221za2558
 2. Kees van der Staaij (SGP)
  1. Aangenomen http://gohf.nl/DvhWkpHq269c42
  2. Verworpen http://gohf.nl/DvhWtJB5lba33f

Je kunt nu alle moties inzien en ze inhoudelijk bekijken en nog dieper graven en conclusies trekken.

Ik heb aan Vera zelf gevraagd hoe zij tegen deze cijfers aankijkt en dit is haar antwoord:

Ik zit in de Kamer om echt iets te kunnen betekenen voor mensen en daar horen niet alleen mooie woorden, maar ook resultaten bij. Met alleen roepen lossen we de problemen van mensen niet op.

Ik heb de afgelopen periode dan ook flink geprobeerd het kabinetsbeleid bij te sturen en socialer te maken. En dat is gelukt op voor mij belangrijke terreinen die op het persoonlijk leven van mensen een grote impact kunnen hebben. Onder andere het verbeteren van de zorg voor kinderen in de opvang, meer maatwerk voor mensen die vallen onder de wet langdurige zorg, het verbeteren van de intensieve kindzorg en meer aandacht voor mantelzorgers en vrijwilligers. En last but not least: een actieplan waarheidsvinding in de jeugdzorg. Dit kon ik alleen voor elkaar krijgen door de samenwerking met collega’s van álle partijen. Dat maakt overigens het werk van Kamerlid nog leuker!

De alternatieve winnaars

Een beetje ‘word play’. Het is niet mijn bedoeling om de Kamerleden die laag scoren bij de aangenomen moties verliezers te noemen. Daarvoor is de gekozen maatstaf te smal en is het politieke en democratische ‘spel’ te rijk. Er speelt natuurlijk veel meer. Deze oefening is juist bedoeld te zien welke wetmatigheden gevonden kunnen worden en hoe individuele Kamerleden opereren.

Voor die Kamerleden die relatief veel indienden en waarvan maar weinig is aangenomen zijn dit de resultaten:

Percentage aangenomen moties

Het is opvallend dat er zoveel SP-Kamerleden in deze lijst staan, maar vreemd is het niet. Voor hen en ook voor Joram c.s. geldt dat ze opereren buiten de meerderheid en het centrum van de Kamer en dat ze vooral hun stem willen laten horen. Het is jammer dat er over aangenomen en verworpen moties niet meer wordt gecommuniceerd, want ze tonen de standpunten van de Kamerleden en partijen heel duidelijk.

Stemmingsresultaten

En ook nu linken we door naar de onderliggende data en stukken van de nummers 1 en 2:

 1. Joram van Klaveren (GrBvK)
  1. Aangenomen http://gohf.nl/DvhWzmdpza2c0a
  2. Verworpen http://gohf.nl/DvhWVV5P29f9a1
 2. Renske Leijten (SP)
  1. Aangenomen http://gohf.nl/DvhWNJ5qRc7290
  2. Verworpen http://gohf.nl/DvhW4tlLqc6921

Je kunt nu alle moties inzien en ze inhoudelijk bekijken en nog dieper graven en conclusies trekken.

Conclusie

Als we gaan kijken naar aantallen moties en wie ze aangenomen krijgt, dan zit daar wel enige wetmatigheden achter. Het lijkt erop dat partijen aan de flanken via moties naast hun stem willen laten horen en zeker ook waardevolle moties er door heen krijgen.

Partijen in het middenveld krijgen er veel doorheen, maar om goed te scoren (meer dan 50% aangenomen) lijkt er toch meer nodig. D66 en Kees van der Staaij lijken dat goed te beheersen.

Wie is het meest effectieve Kamerlid van Rutte II?

Dat was de stelling waarmee Jair Ferwerda en ik op de laatste dag voor het verkiezingsreces op pad waren gegaan voor een Jinek-item. Echter daar kom je niet mee uit als je maar 2 ½ minuut uitzendtijd hebt. Vandaar deze uitgebreide blog om toch iets te zeggen over de Kamerleden voor de verkiezingen dat kwantitatief en kwalitatief is.

Kijk zelf wat jij kunt uitvinden in de data van Haagse Feiten. In deze blog hebben we maar 1 aspect uitgezocht, er is nog zoveel meer.

Zo zie je ook dat de fractieleiders van de grote oppositiepartijen meestal moties met elkaar indienen. Wat ook opvalt is dat vrouwelijke Kamerleden behoorlijk oververtegenwoordigd zijn bij de meest actieve Kamerleden m.b.t. ingediende moties. Wat zit daar achter, hoe werkt dat?

Ik hoor graag wat je ontdekt. En check het met de Kamerleden in kwestie! Mocht je nog twijfelen op wie je gaat stemmen binnenkort, controleer dan zelf de Kamerleden die jij relevant vind en trek jouw conclusies.

Mijn dank aan Vera Bergkamp voor haar bijdrage!

Ronald Baan, Partner Haagse Feiten